Ing. Miloslav Štulpa

technologické projekty pro strojírenskou výrobu

mobil: 776 880 661, e-mail: miloslav.stulpa@volny.cz
region působnosti: Brno a JM kraj


Pro Vaše výrobní podmínky nabízíme zpracování těchto technických a ekonomických podkladů a studií v oblastech:
  • CNC stroje a jejich použití pro danou výrobu.
  • Programování CNC strojů – ruční. CAD/CAM programování. Konzultace i výuku.
  • Zpracování návrhu, studie technologie výroby pro nově zaváděnou (inovovanou) výrobu. (více ›)
  • Rozmístění strojů v dílně, počty strojů pro danou technologii výroby - výkresy při respektování nároků obsluhy a bezpečnosti práce.
  • Normy výkonu. Výrobní čas – jeho stanovení. Časové studie. Konzultace k uvedenému i provedení.
  • Náklady výroby. Výrobkové kalkulace. Konzultace k uvedenému i provedení.
Dále poskytujeme konzultace a poradenství studentům vysokých škol a vyšších odborných škol pro jejich diplomové, ročníkové a další práce.